03/02/2023 08:52:14am 1131

Tổng hợp các mã lỗi phổ biến của website 400, 401, 403, 404, 500, 502, 503

Dưới đây là mô tả chi tiết về một số trong số các mã lỗi website phổ biến:

  • Mã lỗi 400 Bad Request: Xảy ra khi trình duyệt gửi một yêu cầu không hợp lệ đến máy chủ.

  • Mã lỗi 401 Unauthorized: Xảy ra khi truy cập một tài nguyên mà người dùng chưa đăng nhập hoặc không có quyền truy cập.

  • Mã lỗi 403 Forbidden: Xảy ra khi máy chủ từ chối truy cập vào tài nguyên do quyền truy cập của người dùng không đủ.

  • Mã lỗi 404 Not Found: Xảy ra khi trình duyệt không thể tìm thấy trang web hoặc tài nguyên mà người dùng yêu cầu.

  • Mã lỗi 500 Internal Server Error: Xảy ra khi máy chủ gặp sự cố khi xử lý yêu cầu của trình duyệt.

  • Mã lỗi 502 Bad Gateway: Xảy ra khi máy chủ trung gian không thể nhận được phản hồi từ máy chủ nguồn.

  • Mã lỗi 503 Service Unavailable: Xảy ra khi máy chủ tạm thời không thể xử lý yêu cầu do quá tải hoặc bảo trì.

Thiết kế Web Chuẩn SEO, Tương thích Mobile, Làm Web Uy Tín.