28/09/2022 11:58:59am 1373

Thiết lập SMTP Gmail | smtp.gmail.com

Bước 1: Lấy thông tin cấu hình SMTP Gmail

Bạn có thể lấy thông tin cấu hình SMTP Gmail qua đây:

 • SMTP Server: smtp.gmail.com
 • TLS/SSL: Required
 • SMTP Port: 587
 • SMTP Password: Mật khẩu Gmail của bạn.
 • SMTP Username: tên Gmail (email address), chẳng hạn như email@gmail.com

Bước 2: Khởi tạo mật khẩu cho tài khoản Gmail

Bạn bắt đầu truy cập website: https://myaccount.google.com/ sau đó đăng nhập tài khoản gmail. Tìm kiếm và chọn thư mục Bảo mật. Nếu trạng thái ở xác minh 2 bước đang tắt thì bạn bật lên như hình sau:

Thiết lập SMTP Gmail | smtp.gmail.com

Sau đó, bạn lấy Mật khẩu ứng dụng 

Thiết lập SMTP Gmail | smtp.gmail.com

Bạn tìm kiếm ô Chọn ứng dụng

Thiết lập SMTP Gmail | smtp.gmail.com

Tiếp theo, bạn chọn vào tuỳ chọn “Khác (Tên tuỳ chỉnh)”

Thiết lập SMTP Gmail | smtp.gmail.com

Ở đây, bạn đặt tên bất kỳ chẳng hạn như hình dưới đây:

Thiết lập SMTP Gmail | smtp.gmail.com

Sau đó, bạn nhấn nút “Tạo”. Trên màn hình máy tính sẽ hiện mật khẩu, bạn chỉ cần lưu lại mật khẩu này để dùng cấu hình SMTP Gmail.

Thiết lập SMTP Gmail | smtp.gmail.com

Bước 3: Cài đặt  Mail SMTP CMS của SWM

Cài đặt  Mail SMTP CMS của SWM

Cài đặt  Mail SMTP CMS của SWM

Bước 4: Điền những thông số SMTP Gmail

Bạn thực hiện điền những thông số cần thiết SMTP như sau:

 • SMTP Host: bạn điền smtp.gmail.com
 • Encryption: Bạn nên điền mã hoá. Hãy chọn mã khoá khớp với số port mà bạn đang sử dụng
 • SMTP Port: SMTP google mặc định cho SSL là 465, TSL mặc định là 587.
 • Authentication: SMTP authentication cần được kích hoạt nên mục này bạn chọn On 
 • SMTP username: nhập địa chỉ gmail của bạn
 • SMTP Password: nhập mật khẩu ứng dụng gmail của bạn đã được khởi tạo ở Bước 2

Thông tin smtp.gmail.com

Giới hạn gửi

2.000 tin nhắn mỗi ngày.

Bộ lọc chống thư rác Các email đáng ngờ có thể bị lọc hoặc bị từ chối.
Tên miền đủ điều kiện của dịch vụ SMTP smtp.gmail.com
Tùy chọn cấu hình
 • Cổng 465 (yêu cầu SSL)

 • Cổng 587 (yêu cầu TLS)

 • IP động được phép

Yêu cầu xác thực

Địa chỉ email Gmail hoặc Google Workspace đầy đủ của bạn ( your.name@solarmora.com ) là bắt buộc để xác thực.

Thiết kế Web Chuẩn SEO, Tương thích Mobile, Làm Web Uy Tín.