Tổng hợp lỗi  E-MAIL (SMTP) ERROR CODES

22/12/2021

Tổng hợp lỗi E-MAIL (SMTP) ERROR CODES

2xx Request ok. Go ahead. 3xx Request ok, but more input is needed to complete the action successfully. 4xx Temporary error, try again. 5xx Permanent error. Don’t try again.

Thiết lập SMTP Gmail | smtp.gmail.com

28/09/2022

Thiết lập SMTP Gmail | smtp.gmail.com

Thiết lập SMTP Gmail | smtp.gmail.com

SMTP Là Gì? Giao thức SMTP hoạt động như thế nào?

28/09/2022

SMTP Là Gì? Giao thức SMTP hoạt động như thế nào?

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) là giao thức chuẩn TCP/IP được dùng để truyền tải thư điện tử (e-mail) trên mạng internet.

Thiết kế Web Chuẩn SEO, Tương thích Mobile, Làm Web Uy Tín.