28/01/2022 08:43:02am 1330

indexifembedded Thẻ robots Mới

Một thẻ robots mới, có tên là indexifembedded, cho phép các trang web cung cấp cho Google nhiều thông tin hơn về nội dung nào cần lập chỉ mục trong kết quả tìm kiếm.

Với thẻ này, bạn có thể yêu cầu Google chỉ lập các mục nội dung trên một trang nếu nó được nhúng thông qua iframe và các thẻ HTML tags.

Thẻ indxifembedded ghi đè noindex tag.

Điều đó có nghĩa là bạn có thể sử dụng noindex để giữ toàn bộ URL không có trong kết quả tìm kiếm và áp dụng thẻ indexifembedded để làm một phần nội dung cụ thể có thể lập chỉ mục khi nó được nhúng trên một trang web khác.

Google cho biết họ đã tạo thẻ này để khắc phục sự cố ảnh hưởng đến các media publishers:

“… Mặc dù có thể nội dung được lập chỉ mục khi được nhúng trên các trang web của bên thứ ba, nhưng các trang media được lập chỉ mục theo cách riêng.”

Khi nào sử dụng Indexifembedded Tag

Thẻ robots mới này không phải áp dụng cho toàn bộ các publishers, vì nó dành cho nội dung có URL riêng cho mục đích nhúng. Ví dụ: một nhà xuất bản podcast có thể có các trang web dành riêng cho mỗi tập podcast, mỗi trang có URL riêng.

Sau đó, sẽ có các URL trỏ trực tiếp đến media, mà các trang web khác có thể sử dụng để nhúng podcast vào một trong các trang của họ. URL như vậy có thể được sử dụng khi chèn một tập podcast làm nguồn tham khảo vào nội dung của mình.

Người tạo podcast có thể không muốn các URL phương tiện được lập chỉ mục trong kết quả tìm kiếm. Trước đây, cách duy nhất để ngăn chúng khỏi Google search là sử dụng thẻ noindex. Tuy nhiên, thẻ noindex ngăn việc nhúng nội dung vào các trang khác trong quá trình lập chỉ mục. Vì vậy, nếu publisher muốn cho phép nhúng, họ cũng buộc phải lập chỉ mục URL media.

Giờ đây, với thẻ indexifembedded, publishers có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với những gì được lập chỉ mục. Bạn có thể sử dụng thẻ indexifembedded với thẻ noindex và sẽ ghi đè nó khi URL có noindex được nhúng vào một trang khác thông qua iframe hoặc thẻ HTML tương tự.

Google đưa ra ví dụ sau:

“Ví dụ: nếu podcast.host.example/playpage?Podcast=12345 có cả thẻ noindex và indxifembedded, thì điều đó có nghĩa là Google có thể nhúng nội dung được lưu trữ trên trang đó vào cook.site.example/my-cook.html trong quá trình lập chỉ mục. ”

Cách sử dụng thẻ Indexifembedded

Có hai cách để sử dụng thẻ robots mới này. Để cho phép nội dung của bạn chỉ được lập chỉ mục khi nội dung đó được nhúng trên các trang khác, hãy thêm thẻ indexifembedded kết hợp với thẻ noindex.

Xem ví dụ trong hình ảnh bên dưới:

Ngoài ra, bạn có thể chỉ định thẻ trong header HTTP. Tham khảo hình ảnh bên dưới để biết ví dụ.

Hiện tại, chỉ có Google hỗ trợ thẻ indexifembedded.

 

Nguồn:  https://www.ngoisaoso.vn/blog/google-them-indexifembedded-nhieu-kiem-soat-voi-indexing-va-robots-3744.html, https://developers.google.com/search/blog/2022/01/robots-meta-tag-indexifembedded?hl=en

Thiết kế Web Chuẩn SEO, Tương thích Mobile, Làm Web Uy Tín.