09/05/2019 10:40:44am 436

Image Hotlinking là gì? Cách ngăn chặn Image Hotlinking

Image Hotlinking là gì?

Image Hotlinking là một hình thức lấy ảnh từ một website. Cụ thể, một website truy cập trực tiếp tới hình ảnh của một website khác bằng cách sử dụng đường dẫn URL hình ảnh từ site khác.

Ví dụ:

Bài viết này đang sử dụng ảnh đại diện với đường dẫn URL như sau: https://seowebmaker.com/data/upload/media/logoweb.png.

Như bạn thấy hình ảnh được lưu trữ trực tiếp trên host của SEOWEBMAKER.COM.

Một vài site spam link trực tiếp tới hình ảnh của một site bằng sử dụng đường dẫn trên site họ muốn span.

Hành động này của họ chính là image hotlinking.

Vậy image hotlinking có nguy hại gì không?

Image hotlinking cũng chính là cách đánh cắp băng thông trên hosting của bạn. Mặc dù những ngày này hầu hết các dịch vụ hosting đều không giới hạn băng thông.

Nhưng việc quá nhiều site đang sài chùa băng thông của bạn cũng không phải điều tốt cho hiệu suất website.

Vì vậy, bạn nên ngăn chặn image hotlinking.

2 cách giúp bạn ngăn chặn image hotlinking.

Cách 1: Sử dụng tính năng chặn image hotlinking trong cPanel

Một vài hosting có cung cấp sẵn tính năng image hotlinking trong cPanel.

Ở đây mình sẽ chỉ cho bạn cách bật tính năng image hotlinking trong cPanel.

Đầu tiên bạn cần đăng nhập vào cPanel.

Kéo xuống phần Security và click vào Hotlink Protection

Sử dụng tính năng chặn image hotlinking trong cPanel

Ở màn hình tiếp theo, bạn click vào nút Enable.
Bên cạnh đó bạn có thể cập nhất phần cấu hình bảo vệ hotlink nếu muốn

URLs to allow access: Mặc định, host của bạn sẽ bổ sung tất cả các domain trong host như là những trang web có thể truy cập hình ảnh trong trang web của bạn.

Block direct access for the following extensions: mặc định host ngăn chặn truy cập hình ảnh. Bạn cũng có thể cấu hình để ngăn chặn truy cập vào các định dạng file khác

Allow direct request: Tick vào lựa chọn này nếu bạn muốn nhập URL của hình ảnh trong trình duyệt.

Redirect the request to the following URL: Ở đây bạn có thể chỉ định một hình ảnh mà bạn muốn hiển thị trên site đang sử dụng kỹ thuật hotlink.

Cách 2: Chặn Image hotlinking bằng .htaccess

Bạn mở file .htaccess nằm thư mục gốc của website của bạn.

Nếu site bạn là domain chính thì .htaccess sẽ nằm trong public_html.

Còn nếu là add-domain thì nó nằm trong thư mục có tên trùng với domain.

Lưu ý: Bạn truy cập file .htaccess bằng FTP hoặc File Manager.

Mở file .htaccess và paste vào dòng code sau:

RewriteEngine on RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http(s)?://(www.)?your-site.com [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http(s)?://(www.)?your-other-domain.com [NC]
RewriteRule .(jpg|jpeg|png|gif)$ http://i.imgur.com/g7ptdBB.png [NC,R,L]

Chắc chắn bạn sửa lại phần your-site là tên trang web của bạn.

Your-other-domain là trang web bạn cho phép hotlinking.

Nếu bạn chỉ muốn duy nhất website của bạn hiển thị hình ảnh thì có thể bỏ dòng này đi.

Thiết kế Web Chuẩn SEO, Tương thích Mobile, Làm Web Uy Tín.